Slider

İnsan Kaynakları

İK politikası

Firmamız, yurtiçi ve yurtdışı hedeflere ulaşmak için en önemli faktörün insan olduğunun bilinciyle hareket etmekte ve gücünü insan kaynaklarından almaktadır.

Politikamız:

. İşçi sağlığı ve güvenliğini ön planda tutmak

. Çalışanlarımızın eğitimine önem vermek ve eğitim programları hazırlamak

. Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerine uygun görev almasını sağlamak

. Çalışanlarımızın motivasyonunu üst seviyede tutmak ve takım çalışmasını özendirmek

Çandıroğlu Vinç